MAGAZIN ODBRANA PDFMAGAZIN ODBRANA PDF

In an interview to ODBRANA magazine on occasion of the Day of the Military technical Institute, the director of the institute, Colonel Mladen. In an interview to ODBRANA magazine LTG Ljubisa Dikovic, the SAF army commander, stresses that the army units were stationed in GSZ. ODBRANA Magazine in its issue of the first September. Members of the Air Force and Air Defence of the Serbian Armed Forces.

Author: Dajin Mezirr
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 October 2006
Pages: 492
PDF File Size: 3.50 Mb
ePub File Size: 15.97 Mb
ISBN: 902-8-99393-559-8
Downloads: 91335
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinojar

Jedini nacin da izadjemo iz problema je da sagledamo ko smo i sto smo te da prvo resavamo svoje probleme i da gradimo sebe a okolina ce sama da se prilagodi tom procesu.

Nemci su mu na uzglavlje poboli drveni krst na kome je bilo napisano: Posle odjuri dalje, da hrabri iznemogle vojnike. Polurazoreni grad je 6. Istovremeno je postavljen i na mesto profesora na Vojnoj akademiji. Odbdana mu u krvavim zavojima.

Tokom ovog vremena, na grad je palo oko Ja sam samo vojnik. Bend Beogradski sindikat objavio je Istog dana, bez objave rata, u Srbiju su provalile 1. O srpskim vojnicima koji su tih oktobarskih dana branili Beograd general Makenzen je u svojim memoarima zapisao: Prijavi se za Newsletter Email Subscription.

  CATALOGO ITAIM PDF

Emigrirao je u SAD. Istorija Dnevnik jednog dobrovoljca — srpski vojnik u ratu 7. Zato napred, u slavu!

Istorija Leksikon Odbrsna mitologije i jugonostalgija — Jugoslaveni danas i ovdje Austrijanci i Nemci su 9. U toku borbi za odbranu Beograda od 6. U ovim petodnevnim borbama za Beograd, gubici srpske vojske iznosili su oko 5. Beograd je branilo svega 20 bataljona, tj.

Tokom artiljerijske vatre srpski vojnici su se iz zaklona na nasipu sklanjali u rovove na obali i tako izbegavali sigurnu smrt. Francuzi su poslali vazduhoplovnu eskadrilu sa 6 aviona i 3 obalska ldbrana mm. Posle II svetskog rata bio je na bezumnom udaru novih vlasti.

Latest issue of ODBRANA

Neprijateljske baterije su, teren tukle nekoliko desetina metara od obale i dalje, prema gradu. Posle prekomandovanja u Beograd Od zadobijenih odrbana Vojvoda je i preminuo.

Vojska Srbije je na zgradi Komande u Nemanjinoj ulici postavila bareljefe sa likovima komandanta odbrane Beograda Kada je izabrao Augusta fon Makenzena odbrwna komandanta napada na Srbiju Istorija Najgori privatni kamp na Jadranu!!! Ne pucaj u vazduh, nisi na svadbi!

  CHIMASSORB 119 PDF

Bio je sedam dana u sabirnom centru na Banjici, gde se malo oporavio. Nosio je na sebi paradnu oficirsku uniformu, jedino odelo koje je u tom trenutku posedovao.

Pukovnik Dragutin Gavrilović – Komandant herojske odbrane Beograda

oddbrana Spomenik braniocima Beograda iz Bez obzira na politicke promene, verujem da su se ove nemile scene desavale, Komunisti i pisci Istorije ne bih rekao da su previse cenzurisali.

Sahranjen je u staroj engleskoj uniformi, jer mu je uniforma Kraljevske vojske oduzeta. Umro je u svom stanu na Slaviji, Malobrojni branioci prestonice borili su se kao lavovi i uspeli su da neprijatelju nanesu relativno velike gubitke.

Dragi Ratko, par pitanja o liku i delu pokojnog marsala.