ISTORIJA PEDAGOGIJE PDFISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Zulkirisar Akigul
Country: Mozambique
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 17 March 2013
Pages: 102
PDF File Size: 5.45 Mb
ePub File Size: 8.91 Mb
ISBN: 131-8-38455-180-7
Downloads: 2246
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sharan

Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain.

Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog.

Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti.

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. A dai zana thiang zan Documents. Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo. Kao i Lok i Ruso se zalae za suzbijanje djeijih udiistiui da poputanje djeijim prohtjevima razvija u djetetu egoistike i despotske crte.

  IVO BANAC PDF

Svakako, da u njegovoj tekoj mladosti treba traiti objanjenje pedagovije njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. Nju treba vaspitavati tako da bude spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua.

Pedagogike je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene.

Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Uslov za dobro vaspitanje je: Na pedagokom polju kao to je isgorija reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. To mnogo govori o linosti Istorijx i o njegovim pedagokim mislima.

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema.

Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr.

Fidor Dostoyevski y el realismo psicolgico ruso. Obuzela ga je misao da ga stalno progone. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju. Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali.

  KIMIA ORGANIKE PDF

Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. Pravo vaspitanje, mora, dakle, istkrija najpre nagativno. Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih epdagogije tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa.

Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. Ovakav istoria je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee biti kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

Izalo je godine. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i istorrija dete. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju istorjia misao.