11 IDEAS CLAVE ANTONI ZABALA PDF11 IDEAS CLAVE ANTONI ZABALA PDF

Buy Cómo aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave by Laia Arnau Belmonte, Antoni Zabala Vidiella (ISBN: ) from Amazon’s Book. 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias: Laia Arnau Belmonte Antoni Zabala Vidiella: Books – : 11 IDEAS CLAVE: COMO APRENDER Y ENSEAR ( ) by ANTONI ZABALA and a great selection of similar New, Used and.

Author: Kem Zolozilkree
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 24 September 2009
Pages: 314
PDF File Size: 1.96 Mb
ePub File Size: 6.62 Mb
ISBN: 595-9-27431-270-3
Downloads: 64590
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Migor

Ikuspegi komunikatibo

Lankidetza kooperatiboa ri ere leku egiten zaio. Hizkuntzalari konparatibista batek, esate baterako, hainbat hizkuntzen berri izaten du eta ez du zertan hizkuntza guztietan trebezia sortzaileak mintzatzeko gaitasuna, idatziz sortzeko gaitasuna izan.

Hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua. Testuinguru horietan komunikatzeko behar ziren hizkuntz formak lantzen ziren testuinguru horietan bete zitezkeen komunikazio-funtzioetan trebezia lortzeko asmoz. Eskuarki ulermena, gaitasun hartzaileak, lantzen dira metodo honekin; zabalw sortzaileak, mintzatzeko eta idazteko gaitasunak, baino gehiago.

Hizkuntzak komunikatu ahal izateko ikasten badira, hizkuntzek komunikatzeko funtzioa dutela onartzen bada, ondo komunikatzea, esaldi gramatikalki zuzenak ekoiztea baino askoz harago doala defendatuko da. Txantiloi-deietan argumentu bikoiztuak erabiltzen dituzten orrialdeak ISBN lotura magikoak dituzten orrialdeak.

Proiektuak hainbat sekuentziez osaturik ideaw dira eta sekuentzia horiei ataza deitu ohi zaie. Hizkuntza bat jakitea hizkuntza hori hainbat testuingurutan egoki erabiltzen jakitea da, ez testuinguru akademikoan bakarrik.

11 ideas claves by Tomas Marcel on Prezi

Hau guztia “benetan” edo antzezten egin daiteke, hau da, ikasleek bere burua ordezkatzen edo pertsonaia baten rola antzezten egin ditzakete ondo komunikatzeko ahaleginak. Hizkuntzen ebaluazioa, hezkuntza gaitasunen ebaluazioa, EAE indarrean dagoen Dlave arabera [9]honelakoa izan beharko litzateke:. Komunikazio-ikuspegiakomunikazio gaitasuna garatzeko helburu nagusia duen eta psikolinguistikaren ekarpen berri guztiak bere egin nahi dituen proposamenen segida bat da.

  BREVE INTRODUCCION A LA TEORIA LITERARIA JONATHAN CULLER PDF

Solasaldiak eta deskonferentziak antolatzea, komunikatzeko gaitasuna eta jakin-mina sustatzeko oso lanabes egokiak direla frogatu egin da behin baino gehiagotan.

Ikasleak kazetari klasikoaren rolean jarrita komunikatzeko gaitasuna garatuko dela argi dago. Bigarren hizkuntzako heldu gehienek, ordea, horrelako hausnarketa esplizituak egiteko joera izaten dute.

Ikasleak talde txikietan antolatuko dira. Berriro ere, hurrengo unitate didaktikoak beste testuinguru horretarako egokienak ziren hizkuntza-funtzio ohikoenak lantzea zen helburua.

Aireportuan bete daitezkeen komunikazio-funtzioak lantzen ziren: Edozein arlo tematiko izan daiteke hizkuntza bat ikasteko euskarria. Edozein gai izan daiteke egoki komunikatzeko gaitasuna garatzeko eta taldean lan egiteko baldin eta gaia ikasleen interesa eta komunikatzeko gogoa edo beharra pizten badu.

Ikuspegi komunikatibo – Wikipedia, entziklopedia askea.

Egoera komunikatiboak benetakoak baldin badira hobe, baina besterik ezean, errealitatean antoi egoeren ahalik eta antz handien clafe egoerak sortu behar dira.

Gramatika eta lexikoa zuzen-zuzenean ikasiz, hizkuntzak ikasteko metodoa da. Egindako lana materialki gauzaturik ikustea komeni. Ikasleak grabazio batzuekin lan egiten du eta ahoskera, doinua eta gramatika estruktura batzuk errepikatzen ibiltzen da. Frogatuta dago egoera horietan bai irakasten dutenek bai ikasten dutenek, jakina, guztiek probetxu handia ateratzen diotela egoera komunikatiboari. Ikasleak iritzi emaile edo inkestagile rolean jartzea ariketa egokia izan daiteke.

Horregatik, hizkuntza bat baino gehiago batera ikasten denean, fenomeno hau kontuan hartzea komeni da eta hizkuntzen i ra kaskuntza bateratua egitea aholkatzen da gaur egun.

Iritzia eman, iritzia eskatu, galdetu, erantzun Hizkuntza, aldi berean, ikaskuntzaren bidea eta helburua da. Hizkuntza bat ondo jakiteko, barietate estandarra besterik gabe jakitea ez da nahikoa. Hizkuntza lantzeko itzulpenak ere egiten ziren eta gramatika kontuak, modu esplizituan, behin eta berriro agertzen ziten. Ikasten diren hizkuntzen arteko trebetasunen transferentziak egoten dira [3].

  CALCULOS QUIMICOS SIDNEY W BENSON PDF

Irakasleak ikasleak egoera komunikatibo ahalik eta esanguratsu eta erakargarrien sartzen saiatuko da. Ahalegin horiek grabatu egiten dira batzuetan, audio edo bideo formatuetan, geroago berriro entzuteko Irakasleak zqbala horiek proposatuz eta sustatuz ikasleen talde lana bideratuko du. Hauxe izaten da bigarren hizkuntza ikasteko murgiltze ereduetan erabiltzen den curriculuma. Hizkuntza ikasleari ekintzak ahalik eta aktiboen egitea proposatzen zaio, ekintza sortzaileak gehienetan.

Komunikazio ikuspegia ardatz duen hizkuntzen didaktikan ezin da ahaztu hizkuntzak erabiltzeko ikasten direla.

Erabilpena, beraz helburua eta bidea da, baina erabilpen horri ikaste-etekina atera ahal izateko, hizkuntza-sistemari buruzko hausnarketak beharrezkoak dira. Ohitura linguistiko onak hartzeko, gero eta estruktura konplikatuagoak iddas hizkuntza forma batzuk errepikatu behar ziren. Behaviorismoak proposatzen zituen ariketa errepikakorrak, zuzentasun gramatikala, ahoskera zaindua eta ohitura onak lortzeko helburua zeukaten ariketa analitikoak, atzean uzteko beharra ikusten da.

Testuak zuzentzerakoan oso tentuz erabili behar da errorearen tratamendua. Hizkuntzen trataera integratua [4] eta integralaz hitz egiten da gaur egun. Testua egokia da bere komunikatzeko betebeharrak, komunikatzeko funtzioak, egoki betetzen baditu. Hausnarketa horiek lagunduko diote hizkuntza ikasleari hizkuntza ikasten, aurrerantzean hizkuntza hori hobeto erabiltzen. Hizkuntza ikasleak ekoizten duen diskurtsoa, berbaldia, testua, noraino den egoki edo noraino den clace ebalua daiteke.